Trang tin bất động sản hàng đầu thanh hóa

DỰ ÁN ĐANG MỞ BÁN

Quảng Hùng, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Phòng ngủ: Theo thiết kế
Phòng tắm: Đang cập nhật
Diện tích: Đang cập nhật
 • Tên dự án: TNR Lam Sơn
 • Vị trí dự án: Huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
 • Tổng quy mô dự án: 10,3 ha
 • Tổng mức đầu tư: 148 tỷ VNĐ
 • Cấu trúc sản phẩm: 339 căn nhà thấp tầng & shophouse
 • Chủ đầu tư dự án: Tập đoàn TNG Holdings Việt Nam
Thọ Dân, Thọ Xuân, Thanh Hóa
Phòng ngủ: Theo thiết kế
Phòng tắm: Theo thiết kế
Diện tích: 70m2 – 250m2
Quảng Châu, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Phòng ngủ: Đang cập nhật
Phòng tắm: Đang cập nhật
Diện tích: Đang cập nhật
800.000.000đồng

DỰ ÁN NỔI BẬT

Quảng Hùng, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Phòng ngủ: Theo thiết kế
Phòng tắm: Đang cập nhật
Diện tích: Đang cập nhật
 • Tên dự án: TNR Lam Sơn
 • Vị trí dự án: Huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
 • Tổng quy mô dự án: 10,3 ha
 • Tổng mức đầu tư: 148 tỷ VNĐ
 • Cấu trúc sản phẩm: 339 căn nhà thấp tầng & shophouse
 • Chủ đầu tư dự án: Tập đoàn TNG Holdings Việt Nam
Thọ Dân, Thọ Xuân, Thanh Hóa
Phòng ngủ: Theo thiết kế
Phòng tắm: Theo thiết kế
Diện tích: 70m2 – 250m2

NHÀ ĐẤT KÝ GỬI/CHO THUÊ

Quảng Hùng, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Phòng ngủ: Theo thiết kế
Phòng tắm: Đang cập nhật
Diện tích: Đang cập nhật
 • Tên dự án: TNR Lam Sơn
 • Vị trí dự án: Huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
 • Tổng quy mô dự án: 10,3 ha
 • Tổng mức đầu tư: 148 tỷ VNĐ
 • Cấu trúc sản phẩm: 339 căn nhà thấp tầng & shophouse
 • Chủ đầu tư dự án: Tập đoàn TNG Holdings Việt Nam
Thọ Dân, Thọ Xuân, Thanh Hóa
Phòng ngủ: Theo thiết kế
Phòng tắm: Theo thiết kế
Diện tích: 70m2 – 250m2
Quảng Châu, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Phòng ngủ: Đang cập nhật
Phòng tắm: Đang cập nhật
Diện tích: Đang cập nhật
800.000.000đồng

DỰ ÁN TẠI CÁC THÀNH PHỐ LỚN